Sammen mot ensomhet – gården for glede og samhold

Et samarbeid mellom Etnedal, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommune og Inn på Tunet. Støttet av helsedirektoratet. 
Inviterer til sosialt og trivelig samvær hos Valdres-Stallen.