Sivilforsvaret tester flyalarmene i Norge 11. januar

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

DSB/Sivilforsvaret har i samarbeid med UDI laget en tekst med informasjon til flyktningene om varslingsprøven (test av tyfonene) 11. januar. Teksten er laget på norsk, ukrainsk og engelsk. Målet er at flest mulig ukrainere skal være klar over når varslingsprøven er, og at det kun er en test som gjøres to ganger i året.

Informasjon på norsk: Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - norsk (PDF, 51 kB)

Infrormasjon på ukrainsk: Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - ukrainsk (PDF, 89 kB)

Informasjon på engelsk: Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- engelsk (PDF, 53 kB)