SMIL - midler i landbruket

Hjertegras - Klikk for stort bilde Det har vore liten inngang av SMIL-søknader i år, slik at det framleis står att kr 293 000 på 2020-budsjettet. 

Dersom nokon har aktuelle prosjekt som er tenkt oppstarta i overskueleg framtid, er det tida for å søke no. Midlar kommunen ikkje nyttar vil bli drege inn att av Fylkesmannen, og ved lite forbruk i år blir det truleg tildelt mindre neste år. Kommunen må rapporterte om forbruket i år innan 15. oktober.

Prosjekt som blir søkt på no, treng ikkje oppstart med det fyrste, det går bra om det dreg ut til neste år el evt. 2022 før oppstart.

Søknad skjer via Agros her: