Søk om Lenningen-midler innen 1. oktober

Geir Norling/Etnedal kommune Lag/organisasjoner, bedrifter og andre kan søke tilskudd fra Lenningen-midlene. Tilskudd gis til allmennyttige, trivselsfremmende og prosjektbaserte formål i Etnedal, og det er Formannskapet som fordeler midlene. Kriteriene finner du her: https://www.etnedal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd/. Send søknad til postmottak@etnedal.kommune.no eller Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal innen 1. oktober.

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturkonsulent Nina E. Grønbrekk, e-post nina.gronbrekk@etnedal.kommune.no eller på telefon via kommunens sentralbord.