Søk om tilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med Korona-pandemien

Klikk for stort bilde I dag vedtok kommunestyret å godkjenne de reviderte retningslinjene for bruk av kommunalt næringsfond, slik at det kan søkes tilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med Korona-pandemien. Dette er en tidsbegrenset tilskuddsordning som gjelder fram til 1.9.2020. Formålet er å bistå bedrifter som nå sliter med med å dekke uunngåelige faste kostnader, for å unngå unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser.

Kriterier for tildeling av midler:

A. Søkere skal primært benytte statlige støtteordninger. Etnedal kommune kan bistå søkere (via Valdres Næringshage AS) i slike søknadsprosesser. Støtte fra næringsfondet kan gis utover statlige ordninger til ytterligere dekning av faste kostnader. Søknader om støtte vil bli behandlet i næringsutvalget, der det vil bli gjort skjønnsmessige vurderinger basert på mottatte søknader.

B. Søker må ha hatt en vesentlig omsetningsvikt i perioden det søkes for, fra og med 12. mars 2020.

C. Søknad til næringsutvalget må dokumenteres, der følgende må framgå:

  • Kopi av søknad(er) og eventuelle tildelingsbrev og/eller avslag på statlige ordninger. 
  • Beskrivelse av utvikling i omsetning og inntetker (overskudd/resultat) som konsekvens av koronasituasjonen sammenlignet med samme periode i 2019. Søkere må levere attest fra regnskapsfører om at opplysningene i søknadene var riktig, senest ved årsrapporteringen for 2020. (Dette kan kontrolleres i etterkant.)

D. Det kan tildeles maksimalt kr 50.000,- pr bedrift. Det kan søkes om midler flere ganger i løpet av perioden fram til utgangen av denne ordningen.

 

Du kan skrive ut søknadsskjema og søke på papir her: 

 

Løpende søknadsfrist og behandling frem til 1.9.2020