Søknadsfrist for plass i barnehagen i Etnedal 2018/19

Frist for søknad om ny plass eller endring av plass i barnehagen i Etnedal 2018/19 er 1. mars.

Barn bosatt i Etnedal og som er født før 01.12.2017 har rett til plass fra den måneden de fyller 1 år. Det er viktig å søke innen fristen uansett når i året du ønsker ny plass/endring av plass. Mer informasjon finnes på kommunens hjemmeside. Det er ikke nødvendig å søke dersom du har plass og ikke ønsker endring.

Søknad sendes elektronisk her.

Servicekontoret kan hjelpe til med elektronisk søknad ved behov.

Foresatte med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.