Søknadsfrist for plass i barnehagen i Etnedal 2021/22

 Frist for søknad om ny plass eller endring av plass i barnehagen i Etnedal 2021/22 er 1. mars.

Barn bosatt i Etnedal og som er født før 01.12.2020 har rett til plass fra den måneden de fyller 1 år. Det er ikke nødvendig å søke dersom du har plass og ikke ønsker endring.

Søknad sendes digitalt på https://etnedalg2.ist-asp.com/NO00541-pub/login.htm Servicekontoret kan bistå med innsending av søknad ved behov.

ForeKlikk for stort bildesatte med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. https://www.etnedal.kommune.no/soknadssenter/