Søknadsfrist for spillemidler er 1. oktober

Klikk for stort bildeLag, foreninger og andre kan søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg (inklusiv turstier) og til løyper og andre anlegg for friluftsliv i fjellet.

Anlegget må være omtalt i kommunedelplan for kultur, fysisk aktivitet og folkehelse. Søknaden må inneholde planer/tegninger, behovsoppgave, kostnadsoverslag, finansieringsplan for bygging og drift, idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og eventuelt dokumentasjon på anleggets tilpasning til nabobebyggelsen. For enkelte anlegg gjelder tilleggskrav. Spesielt kostnadskrevende anlegg og løypetiltak i fjellet må forhåndsgodkjennes av kulturdepartementet. Utfyllende informasjon finnes i kulturdepartementets utgivelse ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” og på nettsiden www.anleggsregisteret.no.

Søknader sendes inn elektronisk via nettstedet www.anleggsregisteret.no. senest 01. oktober 2019.

I etterkant av den kommunale saksbehandlingen vil søknadene bli vurdert i idrettsrådet. Deretter behandles søknadene politisk i den årlige rulleringen av kommunedelplan for kultur, fysisk aktivitet og folkehelse. Den 15. januar oversendes søknader med kommunens prioritering til fylkeskommunen for godkjenning. Tilbakemelding på søknaden kan vanligvis forventes i juni.

Ta kontakt med Gabrielle Becker i Etnedal kommune dersom laget har behov for mer informasjon eller trenger bistand med søknaden.