Spørreundersøkelse for innbyggere og hyttefolk i Etnedal kommune

Klikk for stort bildeEtnedal Utvikling ønsker å utvikle lokalt næringsliv for å gi innbyggere, hyttefolk og tilreisende et bedre tilbud. I den forbindelse har vi utarbeidet en spørresundersøkelse for å kartlegge behovene til både innbyggere og hyttefolk.

Etnedal utvikling håper du tar deg tild til å svare på denne undersøkelsen. 
Trykk på denne linken: