Spørreundersøkelse for næringslivet i Valdres om koronnautbruddet

Grunnet det pågående koronautbruddet står vi alle i en vanskelig situasjon.

I Valdres ønsker kommunene ved Valdres Natur- og Kulturpark, Valdres Næringshage og Visit Valdres å skaffe seg et samlet bilde av situasjonen lokalt, og motta viktige innspill fra regionens næringsliv. Dette for å ha et konkret og relevant grunnlag av fakta som kan brukes inn mot sentrale myndigheter for å påvirke nye krisepakkers utforming og innhold. På denne måten ønsker vi å ivareta lokalt næringsliv sine interesser.

Undersøkelsen vil bli fulgt opp frem i tid for å kunne oppdatere status og kunne gi aktuelle innspill til myndighetene.Klikk her for å åpne og besvare undersøkelsen (svarfrist 27. mars kl. 21.00)

Vi takker på forhånd for at du tar deg tid til å fylle ut skjemaet og sende det tilbake til oss innen fredag 27. mars kl. 21:00.

Men varme tanker og lykkeønskninger for i tiden fremover,

Vennlig hilsen

Linda Mæhlum Robøle, regionrådsleder i Valdres
Merete Hovi, reiselivssjef og daglig leder i Visit Valdres
Hilde Tveiten Døvre, daglig leder i Valdres Næringshage
Jørand Ødegård Lunde, daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark