Stenging av matrikkelen og grunnboka før årsskiftet

Hedmark og Oppland fylke blir slått sammen til Innlandet fylke fra 1.1.2020.
Dette vil kreve store endringer i matrikkelen og grunnboka.

For å redusere risikoen og sikre kvaliteten har Kartverket bestemt at matrikkelen og grunnboken blir stengt opp mot årsskiftet på følgende datoer:

- Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl.18.00

- Grunnboka stenger fredag 27. desember kl.20.00