Stormskader på skog

Det er omfattende skader på skogen i Etnedal etter stormen fredag. Kommunen jobber med å få oversikt over omfanget. Det har vært fly i lufta på søndag som har fløyet over det meste av Valdres. I Etnedal er det størst skader sør i kommunen. Hoveddelen av skadene har oppstått sør for Fjellsbygda og Bruflat.

 

Det er viktig at alle skogeiere gjør seg kjent med situasjonen i egen skog. Har du stormskader må du sjekke om du har stormskadeforsikring. De som har forsikring hos Skogbrand må melde skade. Dette kan gjøres her. https://www.skogbrand.no/meld-skade

Det er viktig at det meldes skade til forsikringsselskapet så fort som mulig, og det må ikke startes avvirkning før forsikringsselskapet har taksert skaden.

Opprydding av vindfall er et farlig arbeid. Arbeid med vindfall må kun gjøres av personer med kompetanse til dette!

Kommunen samarbeider med skogeierorganisasjonene, entreprenører, Statsforvalteren og andre for å ta vare på verdiene best mulig.

Mer informasjon vil komme.