Støtte til bedriftsintern opplæring

Klikk for stort bilde Ønsker din bedrift å søke støtte til bedriftsintern opplæring? Innlandet fylkeskommune har lagt ut støtteordning med søknadsfrist 28. oktober.

Informasjon om støtteordningen finner du på Regionalforvaltning.no. Før du søker er det viktig å lese kriteriene nøye! Merk til at ufullstendige søknader kan bli avvist.

Spørsmål om ordningen kan rettes til

Turid Lie, tlf. 976 30 102 – turid.lie@innlandetfylke.no
Sissel By Ingvaldsen, tlf 911 54 172 - sissel.by.ingvaldsen@innlandetfylke.no