Telenor moderniserer mobilnettet

Det planlegges arbeid på basestasjoner i området, en med oppstart 16.05 kl. 10.00 som er forventet ferdig 26.05 kl. 19.00. 

Det planlegges også arbeid på en annen basestasjon i området med oppstart 25.05.2023 kl. 08.00 som er forventet ferdig 02.06.2023 kl. 16.00
Kartutsnittene som ligger vedlagt viser områder med redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidet.

Dette til orientering.

Kartutsnitt  - Klikk for stort bildeKartutsnitt Telenor
Kartutsnitt Telenor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telenor for mer informasjon om dekning og utbygging.