Tidsfrister for skogeier til å søke på tilskuddsordninger i skogbruket

Klikk for stort bilde Dagfinn Haget Skogeier som har utført skogtiltak som kan få tilskudd må søke kommunen så fort som mulig, og seinest innen følgende tidsfrister i november 2020:

Les mer på Fylkesmannen i Innlandet sin hjemmeside her: