Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

Klikk for stort bildeInnlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har avsatt midler til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i 2020. Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd.

Tilskudd til opplæring/forebyggende tiltak særlig rettet mot unge bilførere, eldre trafikanter, innvandrere eller MC førere prioriteres. Tiltakene skal ikke være førerkortrettet. Søknadsfrist 29.mai