Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Du finner informasjon om søknadsordningen her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/

Søknad sendes gjennom Bufdirs søknadsportal

Søknadsfrist: 17. desember 2021