Tilskudd til skiløyper og sommerstier

Etnedal kommune deler årlig ut tilskudd til preparering av skiløyper og vedlikehold av sommerstier. I tillegg kan det søkes om tilskudd til konkrete tiltak/prosjekt i sti- og løypenettet. Aktuelle lag og foreninger som preparerer og vedlikeholder skiløyper og sommerstier innenfor kommunen kan søke. Søknadsfrist er 15. mars.

Søknadsskjema finnes her: https://www.etnedal.kommune.no/soknadssenter/

Retningslinjer for tildeling av støtte til skiløyper og turstier 2021 (PDF, 30 kB)