Tilstandsrapport for Etnedal skule 2020

Klikk for stort bilde Tilstandsrapport for Etnedal skule 2020 vart drøfta i kommunestyret 19. november. Politikerane var svært fornøgd med arbeidet som vert gjort ved skulen og dei resultata som produserast. Dette syner god kvalitet tenesten og bidreg til at Etnedal er ei attraktiv kommune å busette seg i. Les "Tilstandsrapport for Etnedal skule 2020" her. (PDF, 2 MB)