Varsel om oppstart av planarbeid – reguleringsplan Sørestølen

Storengen BA-consult varsler om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Sørestølen, område F15 i kommuneplanens arealdel. Hensikten med planarbeidet er å regulere området til fritidsbebyggelse.

Mer info om planarbeidet finner du her i vårt planregister