Varsling om HV øvelse i Valdres

Det blir skarpskyting fra skytebanene Etnedal, Rebne, Trudvang i perioden 16. - 21. mars 2023 kl. 08.00 - 20.00.

I samme tidsrom vil det bli militær øvelsesaktivitet rundt Valdres skisenter i Skrautvål og Valdres næringshage i Fagernes.

Det vil også bli noe aktivitet på Lenningen i Etnedal og noe scooterkjøring mot Synnfjellet/Spåtind

Eventuelle spørsmål rettes til Heimevernet i Valdres v/Erik Onstad liaisonoff. tlf. 99446844.