Velkommen til folkemøte om naturmangfald!

Vinterbilde - Klikk for stort bilde Etnedal skal utarbeide ein eigen kommunedelplan for naturmangfald og arrangerar derfor eit informasjonsmøte og opnar for at lag/foreningar og privatpersonar kan få delta i planarbeidet.

Vi håpar at alle som har kunnskap om naturen vår har lyst til å bidra!
Dagen er onsdag 31. januar kl. 18.00 - 20.30 på kommunehuset på Bruflat.

Det blir halde foredrag av:
Geir Høitomt, Kistefos Skogtjenester
John Haugen, Miljødirektoratet

Enkel servering...

Arrangementet er gratis, men på grunn av servering ber vi om at interesserte melder seg på ved å kommentere her, sende epost til
kari-elin.saglien@etnedal.kommune.no
eller ved å ringe/sende sms til 92042676.

Påmelding innan 24. januar