Vi har byggeklare tomter i Haugalia og Moajordet

For nærmere informasjon ta kontakt med oss på telefon 61 12 13 00 eller på e-post: siv.byfuglien@etnedal.kommune.no

Etnedal kommune er en liten kommune med korte avstander og mulighet for
rekreasjon i vakker natur hele året. – Og selv om kommunen er liten, er vi en
kommune som får til mye!