Vil du være meddommer i rettssaker?

Før 1. juli 2020 skal kommunen velge nye meddommere til tingretten og lagmannsretten, samt jordskiftedommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2024.

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Det blir ikke stilt noen krav til den faglige bakgrunnen til en meddommer. Dette med bakgrunn i prinsippet om at tiltalte skal "dømmes av sine likemenn".

For å være meddommer må du:
- være bosatt i Etnedal
- være fylt 21 år, men være under 70 år, (øvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmedlemmer)
- snakke og forstå norsk
- være lovlydig

Mer informasjon om det å være meddommer finner du her: www.domstol.no

 

Lenke til søknadsskjema finner du nederst i artikkelen.

Er du meddommer i dag må du melde deg på nytt hvis du ønsker å fortsette.

Les mer og meld din interesse her

Kontaktinfo

Marlyn S. Bergeid
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 12 13 02