• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknaden gjelder

Skjemautfylling

Søknad om gratis kjernetid i barnehagen

Søknaden gjelder

Alle 3, 4 og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke, jfr. § 3 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Inntektsgrensen er satt til 566 100 kroner for barnehageåret 2020/21.

Det er skattepliktig person- og kapitalinntekt hos foresatt og partner som bor i samme husholdning som barnet som danner grunnlaget for beregningen. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det kan søkes hele året.

Barnet sitt navn:
/
Søsken med samme bostedsadresse
Navn
Fødselsdato
Type plass(antall dager per uke
Navn på foresatt med samme adresse som barnet:
/
/
Ektefelles/partners/samboers navn:
/
Hjelp
Lukk
  • Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  • Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  • Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader