Etnedalsheimen

Etnedalsheimen er sykehjemmet i kommunen og ligger i Bruflat sentrum. Etnedalsheimen består av et bygg som rommer dagsenter for hjemmeboende personer med demens, psykiatrisk sykepleier, dagsenter for psykiatritjenesten, fotpleier, vaskeri, kontorer, tildelingskontor og tre leiligheter. Sykehjemsavdelingen ligger i den nyeste delen av Etnedalsheimen som sto ferdig i 1992.

Sansehagen ble ferdig høsten 2016 og kan nå tas i bruk. Dette er en hage som skal stimulere alle sansene; syn, lukt, smak, hørsel og taktil følelse. I vår hage skal alle kunne oppleve mykt gras, hard stein, bløte blader, sure bær, vindens sus, fargerikdom og skyggespill, fugler og sommerfugler, sol som varmer, stillhet og trygghet. Gjennom sanseopplevelser kan livskvaliteten bedres og uro dempes.

Dette er en hage som alle er velkommen til å bruke. Vi har flere sittegrupper og det er god plass til å rusle rundt. Vi ønsker oss særlig besøk fra barnehage og skole.

Sykehjemmet har 22 plasser fordelt på tre mindre enheter.

· "Rød" - somatisk avdeling med 7 plasser. Herav 3 plasser til korttids- og rehabiliteringsopphold.
· "Grønn" - somatisk avdeling med 8 plasser.
· "Kroken" - 7 plasser for personer med demens. Denne avdelingen har eget fellesareal med kjøkken og stue.

Avdeling Etnedalsheimen
Sted Navn på gruppeleder Tlf.
Kroken Sykepleier Hege Lundstein 61121388
Rød Sykepleier Live Espelien 61121375
Grønn Sykepleier Annhild Espelien 61121375

Sykehjemmet har kun enerom, 20 rom har eget bad og verandadør som fører ut til eget uteområde. Bruken av plassene bestemmes av inntaksteamet som består av kommunelege 1, fysioterapeut, ergoterapeut, enhetsleder for omsorg og rehabilitering, avdelingssykepleier for hjemmetjenestene og avdelingssykepleier for Etnedalsheimen. Disse har faste møter hver uke og ellers ved behov.

Institusjonsopphold tildeles etter ”lov om helsetjenester i kommunene” og ”forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.”

Det kan søkes om ulike typer opphold på Etnedalsheimen:
• Korttidsopphold for rehabilitering.
• Korttidsopphold for avlastning
• Langtidsopphold.
• Dagopphold.


Etnedalsheimen skal være et hjem der det blir gitt tilbud om heldøgns omsorg og pleie. Etnedalsheimen blir drevet etter prinsippet om primærsykepleie. Det vil si at alle beboerne får sin primærkontakt. Primærkontakten er et bindeledd mellom beboer og pårørende og har mange praktiske oppgaver i forhold til beboeren.

Primærkontakten skal i samarbeid med beboer utarbeide tiltaksplaner og  livskvalitetsmål for beboeren. Disse målene uttrykker hva den enkelte beboer selv ser på som spesielt viktige for opplevelse av livskvalitet og mening. Når fokus rettes mot ”det som tenner livsgnist”, vil dette kunne legge et grunnlag for et liv med mening, selv om beboeren er plaget av sammensatte problemstillinger. Fokus bort fra tap og sykdom til det som kan fremme livsinnhold.


Ansatte ved Etnedalsheimen er opptatt av
- Kvalitet, omsorg, tillit og trivsel.
- At hver enkelt beboer skal få hjelp ut fra sin egen situasjon og sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.
- Å gi et samordnet pleie- og omsorgstilbud hvor en føler trygghet og som ivaretar brukers medvirkning, livskvalitet og rettsikkerhet.
Alle på sykehjemmet er underlagt taushetsløfte.

Hos oss jobber det sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsabeidere, assistenter, renholdere, kokker, kontorfullmektige og en vaktmester. Vi har tett samarbeid med bl.a. hjemmetjenesten, psykisk helse, fysioterapeutene og ergoterapeuten.

Det blir lagt stor vekt på kompetanseheving for de ansatte. Det er utarbeidet en kompetanseplan for Valdres basert på regionens behov med økonomisk støtte fra fylket. Målet for planen er å gi kvalitativt bedre tjeneste, større trivsel på jobben, økt stabilitet og bedre rekruttering. I tillegg har Etnedal kommune egen kompetanseplan der enhetene lager sin tiltaksdel som rulleres årlig.

Vi har et hovedkjøkken som produserer hjemmelaget, god og ernæringsrik mat. Kjøkkenet produserer også dietter ved behov. Hjemmeboende har mulighet for å kjøpe seg middag fra Etnedalsheimen.

Etnedalsheimen har et eget vaskeri som har åpent tre - fire dager i uka.(mandag, annenhver tirsdag, onsdag og fredag) Vaskeriet tar i mot tøy til vasking/rulling.
Vaskeriets telefon er: 61 12 13 86

Kontaktinfo

Eli Strand
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 85
Mobil 475 19 156
Tove Grønbrekk Haugen
Avdelingssykepleier
E-post
Telefon 61 12 13 64
Mobil 468 34 592
Avdelingen Etnedalsheimen
Avdelingen Etnedalsheimen
Telefon 61 12 13 75

Adresse

Etnedalsheimen
Kyrkjevegen 53
2890 Etnedal

Kartpunkt