Egenbetaling - Hjemmetjenesten og Etnedalsheimen

Husleie kommunal omsorgsbolig

Abonnementspris beregnet av hustands årlige inntekt - praktisk bistand

Priser på vask fra vaskeri Etnedalsheimen

Helsetjester

Priser på mat fra kjøkkenet

Priser for hjemmehjelp, vaktmestertjeneste og trygghetsalarm

Egenbetaling korttidsopphold Etnedalsheimen