Skolehelsetjenesten

Vi er to helsesykepleiere  i skolehelsetjenesten, Liv Sonja og Wenche .
Liv Sonja er å treffe på telefon.
Wenche treffes på skolen, Etnedal skule, mandag/tirsdag/torsdag/fredag.
Vårt kontor er i underetasjen på bygget som vender ned mot elva.
 

Telefonnummer til vårt kontor: 61 12 18 16
Mobiltlf. Liv Sonja 901 64 265
Mobiltlf. Wenche 979 61 991
 

I henhold til Paseientrettighetsloven §6-1,  har alle barn rett til helsekontroll og foreldre/foresatte plikter å medvirke til at barnet får det. Alle elever har derfor rett til regelmessig kontakt med skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten jobber både individuelt og i grupper for å nå elevene. Elevene har tilbud om å komme til helsesykepleier hvis de føler behov for å snakke om ting de er opptatt av, alene eller sammen med noen. Erfaringer har vist at elever som deltar i grupper ofte kan utveksle erfaringer og bli til støtte for hverandre.

Foreldre/foresatte vil få beskjed i forkant av alle planlagte undersøkelser/vaksinasjoner. Elevene vil også få med seg beskjed hjem om eventuelle forslag til oppfølging, eller helsesykepleier tar kontakt med foreldre/foresatte.

Hovedansvar for omsorg av egne barn ligger hos foreldrene, og den enkelte elev har selv ansvar for egen helse i den grad dette er mulig. Skolehelsetjenestens viktigste rolle blir derfor å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien og eleven.

Vi tilbyr målrettet undersøkelse av enkelt-elever på bakgrunn av meldte/observerte behov. Derfor ber vi foreldre ta kontakt med oss dersom dere har noen spørsmål vedrørende deres barns helse.

Vi tilbyr foreldrveiledningsprogrammet COS-P (Trygghetssirkelen), enten i grupper eller til enkeltforeldre/-familier. Grupper vil bli publisert.

Kontaktinfo

Wenche Kristianslund
Helsesykepleier
E-post
Telefon 61 12 18 16
Mobil 979 61 991
Liv Sonja Solbrekken
Helsesykepleier
E-post
Telefon 61 12 13 08
Mobil 901 64 265

Adresse

Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Kartpunkt