Flyktningtjeneste

Flyktningetjeneste er den enheten i Etnedal kommune som har ansvar for å koordinere bosetting og integrering av flyktninger. Kontoret gjennomfører bosettinger etter kommunestyrets vedtak. De veileder og tilrettelegger for at flyktningene skal kunne benytte sine ressurser og bli aktive samfunnsdeltakere.

Flyktningetjeneste samarbeider blant andre med NAV, ulike bedrifter, andre offentlige tjenestesteder, lokale lag og foreninger, Frivillighetssentralen og Røde Kors. I samarbeid med hver enkelt flyktning lages en plan -  et kvalifiseringsløp -  for hvordan de skal klare å få et bra liv i Norge. Kontoret har også nært samarbeid med helsetjenesten.

Kommunen arbeider for at flyktninger blir godt kjente med lokalsamfunnet de bor i og med lag og organisasjoner som har tilbud på fritiden. Det er og positivt at lokalsamfunnet blir bedre kjent med flyktningene som enkeltmenneske, ikke bare ei gruppe. Kvinnekaffe, aktivitetsdager, Etnedalshalen, språkpraksis plasser i arbeidslivet og faddergrupper som kan vare "gode naboer", er noe av de tiltakene vi ønsker skal bygge ned hinder for integrering og bygge opp det vi kaller "hverdagsintegrering". 

Kommunen ønsker å legge til rette for at de vi har bosatt i vår kommune skal oppleve å bli møtt med respekt, toleranse og en klar forventning om rask samfunnsdeltagelse.

Hvordan kan du hjelpe flyktninger i Etnedal?

Gjennom å bidra som fadder, norskvenn, leksehjelp, aktivitetskontakt, kontaktpunkt til lag og organisasjoner kan du være til god hjelp og støtte for flyktningene våre.

IMDi har tilskuddsordninger for frivillige lag/organisasjoner som kan bidra til å øke innvandrere sin deltagelse i samfunnet. Dette kan du lese mer om på IMDi sine nettsider.

Kontaktinfo

Valeria Lysak
Spesialarbeider i flyktningtjenesten
E-post
Mobil 48 20 27 45

Kartpunkt