Systemkontor

Tildeling av tjenester.


Parkeringsbevis
Ledsagerbevis

Systemkontor
Tittel Navn Tlf.
Saksbehandler Anne Marie Solbrekken 61121394
Saksbehandler Sigrun Aune 61121358
Systemansvarlig Sri 61121377/40523373
Sekretær Mette Bergene *61121377 man. og ons.

Kontaktinfo

Eli Strand
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 85
Mobil 475 19 156
Anne Marie Solbrekken
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 12 13 94
Sigrun Aune
Konsulent
E-post
Telefon 61 12 13 58
Mette Bergene
Førstesekretær
E-post
Telefon 61 12 13 77

Kartpunkt