Systemkontor

Tildeling av tjenester.

TT
Parkeringsbevis
Ledsagerbevis

Systemkontor
Systemkontor
Tittel Navn Tlf.
Saksbehandler Anne Marie Solbrekken 61121394
Saksbehandler Sigrun Aune 61121358
Systemansvarlig Sri 61121377/40523373
Sekretær Mette Bergene *61121377 man. og ons.

Kontaktinfo

Eli Strand
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 85
Mobil 475 19 156

Kartpunkt