Systemkontor

Tildeling av tjenester.

Parkeringsbevis
Ledsagerbevis
TT-kort søkes nå via Innlandet fylkeskommune.
Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som på grunn av forflytningshemminger ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet.

Se øverst i denne artikkelen.

Systemkontor
Tittel Navn Tlf.
Saksbehandler Anne Marie Solbrekken 61121394
Systemansvarlig Sri 61121377/40523373
Sekretær Mette Bergene *61121377 man. og ons.

Kontaktinfo

Eli Strand
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 85
Mobil 475 19 156
Anne Marie Solbrekken
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 12 13 94
Mette Bergene
Førstesekretær
E-post
Telefon 61 12 13 77

Kartpunkt