Etnedalsheimen

Kort fortalt

For å hindre smitte ved sykehjem og i omsorgsboliger med heldøgns tilsyn, har vi noen regler som gjelder besøk i våre institusjoner. 

Etnedalsheimen og omsorgsboliger med heldøgns tilsyn:

De aller fleste av våre beboere er nå fullvaksinerte mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom etter 19.02.21. Det er likevel viktig å vite at vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har endret noen av rådene for besøk i sykehjem, og en gledelig endring er at vaksinerte pasienter/beboere igjen kan ha nærkontakt med noen av sine nærmeste.

Det er viktig for oss å legge til rette for besøk, og besøkene må fortsatt gjennomføres slik at risikoen for at besøkende fører med seg smitte er minst mulig. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kreve ulike tiltak og restriksjoner.

Besøksregler for Etnedalsheimen og omsorgsboliger med heldøgns tilsyn