Kommunale lokaler og møterom

Etnedalshallen og samfunnshus

Som en følge av nasjonale krav og anbefalinger i forbindelse med kultur, idrett og fritid er Etnedalshallen og samfunnshuset åpne for bruk i tråd med nasjonale føringer og krav.

Det forutsettes at regler for antallsbegrensninger og generelle smittevernregler følges.

 

Møtelokaler

Det er viktig at den enkelte møtearrangør gjør gode vurderinger av om ordinære smittevernanbefalinger kan ivaretas, og om nasjonale anbefalinger eller krav setter føringer for gjennomføring av møter.

Møtearrangør fører logg over møtedeltakere for å lette smittesporingsarbeidet hvis det blir behov for dette.

Det er mulig å låne møtelokaer av kommunen som ordinært så lenge ordinære smittevernanbefalinger kan ivaretas, og nasjonale anbefalinger eller krav ikke er til hinder for avholdelse av møter. Ved behov for møterom i kommunehuset skal tidligere kafelokale benyttes i størst mulig grad. 

Det er mulig å avholde møter i tidligere kafelokale med 1 meters avstand og det forutsettes at regler for antall deltakere overholdes.

For bestilling av møtelokaler kontaktes servicekontoret på telefon 61121300