Kommunale lokaler og møterom

Etnedalshallen og samfunnshus

Som en følge av nasjonale krav og anbefalinger i forbindelse med kultur, idrett og fritid er Etnedalshallen og samfunnshuset åpen for organisert og regelmessig aktitivitet for deltakere under 20 år. Dette innbærer at det ikke er mulig å leie Etnedalshallen eller samfunnshuset for andre aktiviteter.

 

Møtelokaler

Det er viktig at den enkelte møtearrangør gjør gode vurderinger av om ordinære smittevernanbefalinger kan ivaretas, og om nasjonale anbefalinger eller krav setter føringer for gjennomføring av møter. Kommunen anbefaler at møter avholdes digitalt dersom det er mulig, spesielt om det er deltagere fra andre/flere kommuner.

Møtearrangør fører logg over møtedeltakere for å lette smittesporingsarbeidet hvis det blir behov for dette.

Det er mulig å låne møtelokaer av kommunen som ordinært så lenge ordinære smittevernanbefalinger kan ivaretas, og nasjonale anbefalinger eller krav ikke er til hinder for avholdelse av møter. Ved behov for møterom i kommunehuset skal tidligere kafelokale benyttes i størst mulig grad. 

Det er mulig å avholde møter i tidligere kafelokale med 2 meters avstand dersom det deltar maksimalt 12 deltakere.

For bestilling av møtelokaler kontaktes servicekontoret på telefon 61121300