Kultur, idrett og fritid

Etnedal kommune følger nasjonale smitteverntiltak og har ingen påbud, med følgende anbefaling i forbindelse med kultur, idrett og fritid:

  • Det anbefales at kohortprinsippet i skole og barnehage videreføres i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Du finner informasjon om nasjonale krav og anbefalinger i forbindelse med idretts- og kulturarrangementer her.

Du finner informasjon om treninger og annen organisert idrettsaktivitet her.

Kommunale tjenester som påvirkes

Som en konsekvens av nasjonale krav og anbefalinger påvirkes følgende: