Kultur, idrett og fritid

Etnedal kommune følger nasjonale smitteverntiltak og har ingen egne lokale anbefalinger eller påbud i forbindelse med kultur, idrett og fritid.

Du finner informasjon om nasjonale krav og anbefalinger i forbindelse med idretts- og kulturarrangementer her.

Du finner informasjon om treninger og annen organisert idrettsaktivitet her.

NB! Vi gjør oppmerksom på at regjeringen fra 25.mars har gitt forbud mot innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle idrettsutøvere.

Kommunale tjenester som påvirkes

Som en konsekvens av nasjonale krav og anbefalinger påvirkes følgende: