Reiseråd

Etnedal kommune følger nasjonale smitteverntiltak og har ingen egne lokale anbefalinger eller påbud i forbindelse med reiser utover det som er beskrevet under.

 I områder med mye smitte, innfører regjeringen strenge tiltak. Å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige er blant tiltakene som regjeringen anbefaler og innfører i disse områdene. Grunnen til dette er at en ønsker å unngå å spre smitte fra et område til et annet. Vi anbefaler våre innbyggere  å unngå reiser til, eller besøk fra slike utsatte områder dersom det er mulig.

Dersom du, eller noen du sammen med, likevel mener at det er strengt nødvendig å reise til, eller motta besøk fra utsatte områder på tross av risikoen for smitte, ber vi om at folkehelseinstituttets generelle råd følges så langt det lar seg gjøre:

  • Ved reiser fra et område med mye smitte i Norge til et område med mindre smitte bør du:
    • redusere antall kontakter de første 10 dager
    • være særlig oppmerksom på symptomer og håndhygiene
    • holde to meters avstand til personer i risikogruppen

Det er mye som skjer hver dag i media, og det er vanskelig å vite hvilke kommuner hvor det er innført strenge tiltak på grunn av utbrudd av koronavirus. Ved å følge disse lenkene kan du finne ut hvilke kommuner hvor det er innført høye tiltaksnivåer:

Kommuner med særlig høyt tiltaksnivå
Kommuner med høyt tiltaksnivå
Kommuner med noe høyt tiltaksnivå

Reiser i Norge:
Du finner informasjon om nasjonale krav og anbefalinger i forbindelse med reiser innenlands her.

Reiser til utlandet:
Du finner informasjon om nasjonale krav og anbefalinger i forbindelse med reiser til utlandet her.

Kommunale tjenester som påvirkes

På grunn av reiserådene forsøker kommunens ansatte å gjennomføre flest mulig av sine møter digitalt.