Testing for koronavirus

Kort fortalt

  • Kommunen følger nasjonale retningslinjer.
  • Er du innbygger i Etnedal kommune og oppfyller testkriteriene, kan du bestille time for testing ved å ringe legekontoret.
  • Svaret på prøvene får du på helsenorge.no.

Testing for koronavirus