Smittesporing

Kommunens smittesporingsteam kan nås på telefon 48 25 72 61 - oppnås ikke kontakt kan rådmann kontaktes.

Dette telefonnummeret er kun til bruk for andre kommuneer som har behov for å komme i kontakt med kommunen i forbindelse med smittesporing, og må ikke brukes av publikum forøvrig. Dette er viktig, slik at det er mulig å nå smittesporingsteamet så raskt som mulig for andre kommuner.