Vaksinasjon - Korona

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. Informasjon om arbeidet med koronavaksinasjon i Etnedal kommune vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

  Vaksinasjon i Etnedal

  Vi startet den 16. desember 2020 med å ringe alle våre innbyggere over 65 år for å kartlegge hvem av disse som ønsket en koronavaksine. 

  Dersom det er noen over 65 år som bor eller oppholder seg fast i kommunen som ikke er blitt oppringt og ønsker vaksine, ber vi om at dere kontakter legekontoret på telefon 61121330.

  Det er satt opp en vaksinasjonsplan med bakgrunn i regjeringens prioriteringsrekkefølge for de som har sagt at de ønsker vaksine. Regjeringens prioriteringsrekkefølge finner du lenger nede på denne siden.

  Etterhvert som kommunen mottar koronavaksiner, vil tidspunkt for vaksinering bli satt opp fortløpende til de personene som har gitt beskjed om at de ønsker vaksine, i tråd med vaksinasjonsplanen.

  Informasjon om tidspunkt for vaksinering vil bli gitt ved at vi enten ringer deg direkte, eller ved at vi sender deg en sms som du må svare på for å bekrefte at du kommer til oppsatt tidspunkt.

  Vaksinasjon for de som er mellom 18-64 år:

  Etter at vaksinasjon for personer over 65 år er gjennomført må kommunen planlegge for vaksinasjon av personer mellom 18-64 år. Personer i denne aldersgruppen vil bli prioritert som beskrevet i prioriteringsrekkefølgen vedtatt av regjeringen så lenge det ikke er større tilgang på vaksiner. 

  Personer mellom 18-44 år som ikke har underliggende sykdom/tilstand, vil kunne bli vaksinert etter at de øvrige gruppene i regjeringens prioriteringsrekkefølge, som ønsker vaksinasjon, har fått sine vaksiner. Siden personer mellom 18-44 år som ikke har underliggende sykdom/tilstand vil bli prioritert etter mange andre, ber vi om at dere venter med å ta kontakt med kommunen. Vi vil komme med mer informasjon til de dette gjelder på et senere tidspunkt.

  Personer i aldersgruppen 18-64 år som ønsker vaksinasjon og skal prioriteres for vaksinasjon, vil IKKE bli oppringt av kommunen, men må kontakte kommunen på telefon 48959132 i følgende tidsrom:

  Uke 1,3,5,7 osv: Mandag og onsdag fra klokken 08:00-15:00
  Uke 2,4,6,8 osv: Mandag, onsdag og fredag fra klokken 08:00-15:00

  Prioritert rekkefølge ved vaksinasjon ved liten tilgang på vaksine

  I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine, og vi vil i starten kun få et begrenset antall vaksiner. Per 1. januar 2021 har regjeringen vedtatt følgende prioriteringsrekkefølge i påvente av at Norge får bedre tilgang på vaksiner:

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  3. Alder 75-84 år  
  4. Alder 65-74 år og enkeltpersoner 18-64 år med følgende underliggende sykdommer/tilstand *
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand **
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand **
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand **
  8. Alder 55-64 år  
  9. Alder 45-54 år 

  *Underliggende sykdommer/tilstand nevnt i punkt 4 gjelder følgende sykdommer/tilstander:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år (blodkreft, benmargskreft eller lymfekreft)
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

  **Underliggende sykdom/tilstand nevnt i punkt 5,6 og 7 gjelder følgende sykdommer/tilstander:

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
  • Personer som får immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom (Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.)
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag
  • Annen alvorlig sykdom hvor koronasykdom gir økt risiko for å bli alvorlig syk.
   Dette vil bli vurdert av lege som kjenner din sykdom.

  Mer informasjon om koronavaksinen

  Trenger du kort informasjon om koronavaksinen på 1-2-3 så har Folkehelseinstituttet laget det her.

  Du kan finne mer informasjon om koronavaksine på helsenorge sine nettsider.

  Du finner også informasjon om vaksinen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer mot koronavirus her.

  Hvordan godkjennes koronavaksiner?

  Du lurer kanskje på hvordan koronavaksiner godkjennes?

  Statens legemiddelverk har laget denne videoen for å forklare dette: