Vaksinasjon - Korona

 • Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 
 • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 
 • All vaksinasjon i Norge er frivillig. Hvis noen takker nei når de får tilbud, gis disse vaksinene videre til andre som venter på vaksine. 

Informasjon om arbeidet med koronavaksinasjon i Etnedal kommune vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

  Vaksinasjon i Etnedal

  I de første ukene av 2021 har Etnedal kommune fått leveranser på 1-5 glass med koronavaksine i uken.
  Dette tilsvarer 6-30 vaksinerte innbyggere i uken.

  Den vaksinen vi så langt har fått levert er vaksinen til BioNTech Pfizer.

  Fremdrift i vaksinering:

  I de kommende ukene (mai til juni) er det lite trolig at vi får satt vaksiner på nye personer. Dette fordi alle vaksinene vi kommer til å få, vil gå til andre dose til personer som allerede har fått sin første dose. Årsaken til dette er at en svært stor andel av Pfizer og Moderna vaksinene i Norge nå vil gå til de som allerede har fått en dose av AstraZeneca. Når disse personene er ferdige med vaksinering, er det varslet en skjevfordeling av vaksiner i Norge hvor områder med mye smitte får flere vaksiner, og områder som Etnedal som har lite smitte får færre vaksiner. Dette gjør at vi får færre vaksiner til Etnedal som kan gis til de som ikke har fått tilbud om sin første dose enda.

  Dette gjør at de som ikke har fått tilbud om vaksinering enda trolig må regne med å først få tilbud om vaksinering i juli.

  Vi gjennomfører vaksinering i tur og orden, og når du har gitt beskjed om at du ønsker vaksinering vil vi ta kontakt med deg når det er din tur for å avtale tidspunkt for vaksinering. Du trenger ikke ta kontakt med kommunen etter at du har gitt beskjed om at du ønsker vaksinering, da vi tar kontakt med deg når det er din tur. Vi ber alle om å være tålmodige til de blir kontaktet.

  Vaksinering