Vaksinasjon - Korona

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Informasjon om arbeidet med koronavaksinasjon i Etnedal kommune vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

  Vaksinasjon i Etnedal

  I de første ukene av 2021 har Etnedal kommune fått leveranser på 1-5 glass med koronavaksine i uken.
  Dette tilsvarer 6-30 vaksinerte innbyggere i uken.

  Den vaksinen vi så langt har fått levert er vaksinen til BioNTech Pfizer.

  Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt disse kommer og i hvor stort omfang. Antallet doser vi får kan endre seg etter hvert som flere produsenter får godkjent vaksiner i Norge.

  I starten vil det derfor ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til de som trenger det mest først. Det er satt opp en vaksinasjonsplan med bakgrunn i regjeringens prioriteringsrekkefølge for de som har sagt at de ønsker vaksine. 

  Når du blir vaksinert og hvor lenge du må vente avhenger med andre ord av både hvor mye og hvor ofte vi får vaksiner til Etnedal. Hvilken aldersgruppe du tilhører, om du jobber som utvalgt helsepersonell, og om du har underliggende sykdommer som må prioriteres opp. Endrer smittesituasjonen seg, kan rekkefølgen også endres. Helt overordnet kan man likevel si at jo yngre og friskere du er, jo lenger må du vente på vaksine. 

  All vaksinasjon i Norge er frivillig. Hvis noen takker nei når de får tilbud, gis disse vaksinene videre til andre som venter på vaksine. 

  I flere måneder vil vaksinen sannsynligvis være et knapphetsgode. Vi må derfor lenge stå i en situasjon hvor mange av våre innbyggere ønsker å vaksinere seg fortere enn det vi får anledning til å tilby. Kommunen setter raskest mulig alle de vaksinene vi får tilgang til, og gir tilbud til befolkningen i tråd med de anbefalingene vi får om prioritering.

  Etterhvert som kommunen mottar koronavaksiner, vil tidspunkt for vaksinering bli satt opp fortløpende til de personene som har gitt beskjed om at de ønsker vaksine, i tråd med vaksinasjonsplanen. Informasjon om tidspunkt for vaksinering vil bli gitt ved at vi enten ringer deg direkte, eller ved at vi sender deg en sms som du må svare på for å bekrefte at du kommer til oppsatt tidspunkt.

  Vaksinering