Søk om kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Tilskuddet det kan søkes om er til hjelp for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist 01.06.2021

Søk via regionalforvaltningen.no