Innformasjon om fakturering av feiing og tilsyn for fritidsboliger og støler

Faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsboliger og støler blir sendt ut to ganger i året.

Det er i første omgang fakturert for 1 pipe pr. eiendom. Antall piper vil kunne bli endret etter at feieren har vært innom alle eiere på tilsyn.

Pipe 1: kr. 396, 80 pr. år
Pipe 2: kr. 198, 40 pr. år

Har du ikke pipe og har fått tilsendt faktura for feiing/tilsyn, gi tilbakemelding til Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS: post@valdresbrannvesen.no

Alle blir fakturert et årlig tilsyns- og feiegebyr. Tilsyn og feiing blir ikke gjennomført hvert år, men behovsprøvd i forhold til bruk og tilstand i skorstein og fyringsanlegg.

Kontaktinfo

Niclas Kristiansen
Feiertjenesten
E-post
Mobil 91 00 09 68