Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut en byggetomt), må du søke om fradeling og opprettelse av eiendom. Ved opprettelse av eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av eiendom skjer gjennom to trinn

  1. Tillatelse til opprettelse av eiendom skjer etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordloven. Saksbehandlingsfrist er 12 uker fra kommunen har mottatt komplett søknad.

     

  2. Delingstillatelse blir gjennomført etter matrikkelloven, gjennom en oppmålingsforretning. Her blir grensepunktene merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret (Matrikkelen), og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses. Saksbehandlingsfrist er 16 uker. Kommunen har vinterforskrift fra 01.11-15.05, som vil si at for gjennomføring av oppmålingsforretninger i denne perioden gjelder ikke 16-ukers fristen.

Etter det er gitt tillatelse til deling går saken automatisk videre til oppmåling, med mindre man søker om utsettelse av oppmålingsforretning.

Kontaktinfo

Siv Byfuglien
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 12 13 49

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt