Kommuneplanen

Kommunevåpen Etnedal - Klikk for stort bilde Kommuneplanen er kommunenes overordnete styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Den definerer visjon og verdier, samt langsiktige mål og strategier. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel og en arealdel.

Kontaktinfo

Etnedal kommune
E-post
Telefon 61 12 13 00