Offentlig ettersyn/høring

Her legges planer ut til offentlig ettersyn/høring.

Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute.
 

Etnedal kommunestyre vedtok i møte 12. september å legge forslag til ny vatn- og avløpsplan for Flæten og Jomfruslette ut til offentleg ettersyn. Planforslaget er utarbeida av Nibio på vegne av grunneigar.