Offentlig ettersyn/høring

Her legges planer ut til offentlig ettersyn/høring.

Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute.
 

Etnedal kommune starter nå arbeidet med å revidere kommunedelplanen for kulturfeltet. Kommunedelplan for kultur og fritid skal blant annet gi svar på hva kultur, idrett og friluftsliv kan bidra med for å styrke Etnedal som attraktiv bokommune.