Offentlig ettersyn/høring

Her legges planer ut til offentlig ettersyn/høring.

Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute.
 

Kommunestyret 23. mai vedtok å legge kommunedelplan for naturmangfald ut til offentleg ettersyn og høyring.

Frist for innspel er 2. august 2019.
 

 

 

 

Etnedal kommunestyre vedtok å sende Forskrift om utslipp av avløpsvann frå avløpsanlegg som ikkje overstiger 50pe, Etnedal kommune, ut på høyring i 30 dagar.

 

Frist for innspel er sett til 21. juni 2019.