Offentlig ettersyn/høring

Her legges planer ut til offentlig ettersyn/høring.

Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute.
 

Etnedal kommunestyre vedtok i møte 12. september å legge forslag til ny vatn- og avløpsplan for Flæten og Jomfruslette ut til offentleg ettersyn. Planforslaget er utarbeida av Nibio på vegne av grunneigar.

 

 

Forslag til ny reguleringsplan for Jomfruslette legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er utarbeidet av Landskapsarkitekt Hege Mikkelstuen på vegne av grunneier.

Etnedal kommunestyre behandlet planforslaget i møte 12. september, 70/19, med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn.