Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Etnedal kommune - revisjon

Etnedal kommunestyre vedtok i sak 101/20 i møte den 22.10.20 å legge ut forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Etnedal kommune, på høring i 30 dager.

Forskriften er sist revidert i 2015, og det er behov for en generell oppdatering og endring av noen punkter.

Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Etnedal kommune kan ses her (PDF, 581 kB)

Kommunestyresak 101/20 kan ses her (PDF, 280 kB)

Eventuelle innspill til revisjonen sendes til postmottak@etnedal.kommune.no innen 07.12.20.