Høring - Forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr

Formannskapet i Etnedal har vedteke å legge ut endringsforskrift om minsteareal for elg-, hjorte-, og rådyrjakt ut til offentleg ettersyn i 6 veker, iht. Forvaltningslovens § 37, før det fattast endeleg vedtak.

Ny forskrift vil vere gjeldande f.o.m 2023.

 

Frist for innspel er 22. juli 2022. Innspel kan sendast skriftleg til postmottak@etnedal.kommune eller Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal

Forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr -Etnedal kommune (PDF, 14 kB)