Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale - del av Ølsjølia

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Ølsjølia Utvikling AS, om utbygging av kommunalt vann og avløp for del av Ølsjølia hytteområde.

Avtalen ble godkjent av kommunestyret i sak 61/21 den 27.05.21. Reguleringsplan Ølsjølia ble vedtatt i samme møte, sak 59/21.

Utbyggingsavtale Ølsjølia - Ølsjølia Utvikling AS (L)(301631) (PDF, 799 kB)