Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale - del av Synnfjellfoten II

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Oppland Bygg & Anlegg AS, og grunneiere av gnr 33 bnr 33, om utbygging av kommunalt vann og avløp for del av reguleringsplan Synnfjellfoten II.

Avtalen ble godkjent av kommunestyret i sak 05/22 den 27.01.22.

 

 

Utbyggingsavtale Synnfjellfoten II - Oppland Bygg & Anlegg AS (PDF, 415 kB)