Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale - Feplassen

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Synnfjellfoten Eiendom og Invest AS, om utbygging av kommunalt vann og avløp for Feplassen hytteområde.

Avtalen ble godkjent av kommunestyret i sak 74/21 den 24.06.21. Reguleringsplan Feplassen ble vedtatt i samme møte, sak 73/21.

Utbyggingsavtale Feplassen: Vann- og avløp