Kunngjøring av vedtak – Kommuneplanens arealdel i Etnedal

Klikk for stort bilde I henhold til plan og bygningsloven § 11-15 kunngjøres at Kommunestyret i sak 66/19 den 12.09.19, og sak 127/19 den 21.11.19, har vedtatt kommuneplanens arealdel 2019-2029.

Vedtaket kan ikke påklages, jfr pbl § 11-15.

Vedtatt plan er tilgjengelig på kommunens servicetorg/bibliotek, og her:

 

I forbindelse med arealdelen er følgende reguleringsplaner opphevet i medhold av pbl § 12-14: Djupedalslie, Flæten og Tomtehaugen, Haga skog og Klubbarhaugatn.