Kunngjøring - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Feplassen hytteområde

Klikk for stort bildeI henhold til plan og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Etnedal kommune og grunneier/utbygger av Feplassen hytteområde. Detaljreguleringsplan er under utarbeidelse, og omfatter området F7 Feplassen i kommuneplanens arealdel.

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kommunal infrastruktur for vann og avløp i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan for Feplassen.

Ved enighet vil den framforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn, før den fremmes for politisk behandling. Utbyggingsavtalen kan ikke vedtas før reguleringsplanen er vedtatt.

Eventuelle spørsmål eller innspill til utbyggingavtalen kan rettes skriftlig til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, eller til postmottak@etnedal.kommune.no.