Kunngjøring – Vedtatt VA-plan Bakkebygde

Etnedal kommunestyre har i møte 24.03.22, sak 26/22,  vedtatt felles vann- og avløpsplan for Bakkebygde.
Planen innebærer etablering av felles kommunal vannforsyning og felles avløpsanlegg for hele Bakkebygde, med tilhørende ledningsnett.

Samtidig er følgende vann- og avløpsplaner opphevet:

  • Skåletjednet nord
  • Skåletjednet sør
  • Bakko hyttegrend

VA-Plan Bakkebygde_11032022 (PDF, 9 MB)
Bakkebygde VA_Plankart_15032021 (PDF, 4 MB)
Bakkebygde VA_Trykksonekart_15032021 (PDF, 5 MB)
Vann- og avløpsplan for Bakkebygde - sluttbehandling(325497) (PDF, 559 kB)